Meniu

Grąžinimas

  • Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas papildomų išlaidų, per 14 d. atsisakyti internetu sudarytos sutarties, išskyrus CK 228-10 str. 2 p. nustatytas išimtis. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 d. grąžina vartotojui visas sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, tačiau vartotojas padengia prekių grąžinimo išlaidas. Pardavėjas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų, kol prekės negrąžintos verslininkui. Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos, nepakitusios komplektacijos, nes už prekės vertės sumažėjimą  atsako vartotojas.
  • Prekėms suteikiama 24 m. garantija. Norėdamas ja pasinaudoti, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu.
  • Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

    Kilusius ginčus dėl internetu įsigytų prekių iš ES įsikūrusio Pardavėjo, galima spręsti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri prieinama adresu  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.